C-PLAST C-PLAST

floating

i inne atrakcje

Kabiny FM można by pokrótce scharakteryzować zwrotem:

Jedna kabina - wiele możliwości.

 

Kabina FM, wykonana z higienicznego tworzywa sztucznego, ma kształt przestronnego pomieszczenia, którego integralną część stanowi kabina natryskowa. Takie rozwiązanie w naturalny sposób ułatwia korzystanie z natrysku przed i po właściwej kąpieli. Generalnie kabina FM jest to typowa kabina do floatingu z tym, że posiada dodatkowe wyposażenie w postaci zbiornika lub zbiorników odstawczych. Zbiornik odstawczy jest zbiornikiem o takiej pojemności, że może zgromadzić jednorazowo całą objętość używanego do kąpieli roztworu. Zbiornik jest połączony hydraulicznie z wanną kabiny w taki sposób, że roztwór cieczy może być w szybki sposób przetransportowany z wanny do zbiornika i odwrotnie. To stosunkowo proste, chociaż absolutnie nowe we floatingu rozwiązanie, umożliwia przede wszystkim bardzo skuteczne oczyszczenie roztworu stosowanego do kąpieli. Ciecz w trakcie transportu podawana jest silnemu działaniu ultrafioletu, co skutecznie eliminuje wszelkie zanieczyszczenia biologiczne a zainstalowane filtry wyłapują najdrobniejsze zanieczyszczenia.

 

 

Cechą charakterystyczna tego rozwiązania, odmiennego od stosowanych dotychczas we floatingu, jest fakt, że oczyszczony roztwór nie miesza się z objętością nieoczyszczoną, tylko w całości jest transportowany do zbiornika. Dopiero po zgromadzeniu w zbiorniku całej objętości oczyszczonego roztworu, jest on z powrotem przepompowywany do pustej wanny. Takie działanie rozwiązuje całkowicie problem uzdatniania, o którym pisałem wcześniej, oraz eliminuje konieczność stosowania chemii w tym procesie. Dodatkową zaletą jest możliwość dowolnie częstego mycia wanny, po przetransportowaniu roztworu do zbiornika.

 

 

  

Zastosowanie kilku zbiorników odstawczych ma jeszcze jedną istotną eksploatacyjnie zaletę. Mianowicie rozszerza funkcjonalność kabiny floatingowej o możliwość stosowania w jednej kabinie kilku rodzajów kąpieli. W kabinach FM nic nie stoi na przeszkodzie, żeby funkcje klasycznego floatingu rozszerzyć o stosowanie dedykowanych kąpieli zdrowotnych (mineralizujących). Wannę można każdorazowo napełnić roztworem z innego zbiornika. Raz może być to roztwór siarczanu magnezu czyli klasyczny floating, innym razem kąpiel chlorkowo-magnezowa, bądź kąpiel w roztworze kompleksu soli z Morza Martwego lub w jeszcze innym rodzaju roztworu. Ilość kąpieli limituje ilość zainstalowanych zbiorników odstawczych. Ponieważ zbiorniki wyposażone są w system podtrzymywania temperatury użytkowej roztworu, zmianę kąpieli można realizować bez zbędnej zwłoki.

 

Pod adresem:

model 3D kabiny FM

znajduje się plik pdf będący trójwymiarowym modelem standardowej kabiny FM

(plik po zapisaniu na dysku należy otworzyć programem Acrobat Reader /a nie w przeglądarce/, następnie w opcjach zaznaczyć: "ufaj temu dokumentowi" i kliknąć na napis: "ENABLE 3D VIEW".

Po udanym otwarciu pliku opcje nawigacji: obroty, zoom itp. znajdują się pod prawym klawiszem myszy.

Próba otwarcia pliku w przegladarce zwykle zakończy się niepowodzeniem)